ecklog12.gif (2834 bytes)
Het Internet
Op het Net? Uw Website Intranet Het project Diensten Eckel

Start

  
Het Website ontwikkelproject

Webtechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Hierdoor is de ontwikkeling van professionele Websites specialistenwerk. Belangrijk is ook dat de Website goed in de bedrijfsvoering geÔntegreerd wordt. Alleen dan zullen de beoogde efficiency verbeteringen haalbaar blijken.

De ontwikkeling van een Website vraagt om een gestructureerde, projectmatige aanpak. Wij hebben hiervoor een methode ontwikkeld die start bij de behoeften van het bedrijf en deze vervolgens stap voor stap invult. Het zwaartepunt ligt hierbij op het inbedden van de nieuwe technologie in uw bedrijfsvoering. Aanwezigheid op het Internet moet geen extra belasting vormen, maar juist zorgen dat U sneller en efficiŽnter met uw klanten en relaties communiceert. Daarom, veel aandacht voor aansluiting op uw bestaande organisatie en voor opleiding en motivatie van uw medewerkers.

Het diagram geeft de stappen die we in de ontwikkelmethode onderscheiden. We zullen deze kort toelichten.

Stap 1: Conceptontwikkeling
Samen met U werken we aan uw aanwezigheid op het Internet. Hoe onderscheidt U zich van anderen? Wat maakt U uniek? Wat zijn uw sterke punten? Maar ook: wie zijn uw klanten en wat zijn hun behoeften.

projdiag.gif (32171 bytes)Daarnaast laten we u zien hoe anderen de mogelijkheden van het Internet gebruiken. Het doel hiervan: het genereren van ideeŽn voor een Website waarmee U zich onderscheidt en die uw boodschap, diensten en producten helder en aantrekkelijk bij uw klanten en relaties brengt.

Zijn niet al uw klanten of relaties via Internet bereikbaar? Wij kunnen met U een strategie uitwerken waarbij U naast Internet gedrukte media of CDROM gebruikt. Een strategie gericht op optimale effectiviteit en minimale kosten.

Moderne Websites zijn interactief. Klanten kunnen reageren. Ze kunnen om meer informatie vragen, hun mening geven, om een afspraak vragen of een order plaatsen. Dit is met Internet veel gemakkelijker dan met de traditionele media. Logisch dat u meer reacties kunt verwachten.

Uw organisatie moet hierop voorbereid zijn. Reacties moeten zo snel mogelijk op het juiste bureau belanden. Een snelle en correcte afwerking moet gegarandeerd worden. Moderne informatietechnologie kan U hierbij helpen. Vooral als deze enerzijds naadloos aansluit op het Internet en anderzijds op uw bestaande werkwijze.
  

Stap 2: Projectontwikkeling
Als helder is wat er moet gebeuren werken we in nauw overleg met U het project uit. Hierbij kijken we zowel naar de technische als de organisatorische aspecten.

Uit het projectplan wordt glashelder wat de te verwachten inspanningen, doorlooptijden en kosten zijn. Door het definiŽren van duidelijke mijlpalen leggen we vast wat U op elk moment mag verwachten. Dat geeft U en ons de gelegenheid voortgang en kosten onder controle te houden.

Stap 3: Realisatie
Op basis van het projectplan en duidelijke afspraken starten we met de realisatie van de Web-site.

tekenaar.JPG (10199 bytes)Desgewenst zorgt een professionele graficus voor een vormgeving in lijn met uw huisstijl en de gewenste uitstraling. Op basis van door U verstrekte gegevens worden de teksten uitgewerkt. We verzorgen de koppelingen met bestaande informatiesystemen of ontwerpen speciale databases voor uw Webtoepassingen. Kortom, we nemen verantwoording voor de gehele realisatie van uw Website en de inbedding ervan in uw organisatie.

Onze aanpak is coŲperatief. Uw wensen werken we eerst uit in een prototype, waarna we U in staat stellen hiermee te "spelen". Uw opmerkingen verwerken we, voorzover mogelijk, in de uiteindelijke uitvoering. Dit geeft u de beste garantie dat uw Website er precies zo uit komt te zien als U voor ogen staat. Een niet onbelangrijk voordeel bij een nieuw medium waarmee U nog weinig of geen ervaring hebt.

Deze stap wordt afgerond met een uitgebreide test in een testlab waarin we uw Webpagina’s uit kunnen testen op systemen die representatief zijn voor de systemen van de gebruikers.

Stap 4: Invoering
In deze fase volgt de publicatie van uw Website en het eventueel koppelen aan databases. Kortom, het creŽren van een structuur waarin het Internet, eventueel in combinatie met een Intranet,  een integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering gaat vormen.

Stap 5: Opleiding
De opleiding van uw medewerkers is belangrijk voor een succesvolle aanwezigheid op het Internet. Zij immers moeten er voor zorgen dat de service continu op het hoge niveau blijft dat Internet mogelijk maakt. Hiervoor is nodig dat ze het Web kunnen zien als een hulpmiddel en niet als een extra werklast. Wij zorgen er in onze opleidingen voor dat uw medewerkers het medium begrijpen en ermee vertrouwd raken, zonder ze te vermoeien met onnodige technische details.

Stap 6: Beheer en onderhoud
Uw bedrijf is dynamisch. Daarom moet uw Website het ook zijn. Op elk moment moet ze actueel, compleet en betrouwbaar zijn. Dit vraagt om een continu proces van aanpassen en verbeteren. Dit aspect is vaak een van de meest verwaarloosde in de presentatie op het Internet.

Voor Eckel Internet Services is dit aspect ťťn van de belangrijkste. Ons producten en dienstenpakket is er op ingericht om U in deze fase optimaal van dienst te zijn.

Op basis van een servicecontract blijven onze specialisten verantwoordelijk voor de technische integriteit van uw Website. Daarvoor beschikken ze over actuele, up-to-date kennis en geavanceerde hulpmiddelen. Daarom wordt er in de voorgaande fasen, van concept tot opleiding, al rekening gehouden met deze fase. Juist omdat we verantwoording willen nemen voor beheer en ondersteuning zorgen we er in de ontwerp en invoeringsfase voor dat dit efficiŽnt mogelijk is en bewaken we een naadloze aansluiting van opleiding, beheer en ondersteuning.