ecklog12.gif (2834 bytes)
Het Internet
Op het Net? Uw Website Intranet Het project Diensten Eckel

Start

  
Intranet: uw eigen Internet

Bij Intranet worden de Internettechnologie ook gebruikt voor de interne communicatie in het bedrijf. Dit heeft een aantal voordelen:

bullet

workshop.JPG (16028 bytes)Elke computer die geschikt is voor Internet - zoals we hierboven gezien hebben vrijwel elke moderne computer - is daarmee ook automatisch voor Intranet geschikt. Nieuwe computers komen geschikt van Inter- en Intranet uit de doos, oudere computers (mits niet te oud) kunnen doorgaans gemakkelijk en voor lage kosten geschikt gemaakt worden.

bullet

De kosten voor lokale netwerken - hard- en software - zijn de laatste jaren sterk gedaald en vormen, als men nog geen netwerk heeft, geen hoge drempel meer.

bullet

Er zijn geen grote technologische verschillen meer tussen in- en externe communicatie. Afstemming tussen in- en externe communicatie hoeft uitsluitend op functionele gronden plaats te vinden en wordt niet meer gehinderd door technische beperkingen.

bullet

Omdat voor in- en externe communicatie de gebruiker dezelfde programma’s gebruikt is de opleiding eenvoudiger en bouwen de gebruikers ook sneller routine op.

Door deze voordelen winnen intranet's snel aan populariteit. Mede omdat ze aantoonbaar de in- en externe communicatie en de efficiency kunnen verbeteren. Eckel Internet Services kan U uitgebreid informeren over de mogelijkheden van een Intranet, al dan niet in combinatie met toegang tot het Internet. Desgewenst zoeken we graag uit welke verbeteringen en besparingen door invoering in uw organisatie mogelijk zijn.